Анализ на колона

Анализ на параметрите за оптимизиране дебелината (теглото) и въвеждане на критерии за изместване на комплексен стълб от ламарина S235. При дебелина 8-16 мм стъпката на оптимизация е от 2 мм.

pole's sketch 3d view for 10 mm thickness Loading and making the fem Simulation and criteria for 8mm thickness we have red led ,not accepted because of deformation 12 mm thicness is accepted,green led

Изпрати запитване