Анализ на стъклен панел

Анализ на дебелината на стъкло за съответните размери и геометрия. За дебелина 10-20 мм оптимизираме със стъпка от 2мм и използваме критерия на Von Misses за натоварване и огъване от 2000/500=4мм

Sketch Back side that we can see the supports Loading (0,9ΜΡα),supports and gravity Detail of fem at the area of the support optimization and simulation for 14mm not accepted for 16 mm accepted detail of stresses at the hole {/static/images/pages/th/720259699_77.jpg}ls{/static/images/pages/big/720259699_77.jpg}deformation in big scale view}

Изпрати запитване