Мрежа

Конструкцията се състои от 12 конуса с размери 5х5м, окачени на мрежа от въжета. Натоварването е прехвърлено на стълбовете и външните профили на конусите, които поддържат мембраната. Цялата конструкция се крепи на 4 колони и е обградена от ферми от въжета. Обща покрита площ 300 кв.м.

Top view 3d with membrane panels and welding lines the net with the poles Axial forces of the wires Loading and deformations View of nodes

Изпрати запитване