Конус

Окачване на тента с форма на конус с обща площ 215 кв.м.

Deformations after selfweight Deformations of loading and selfwight Axial stresses on the wires

Изпрати запитване